ισόπλευρος


ισόπλευρος
-η, -ο (Α ἰσόπλευρος, -ον) αυτός που έχει όλες τις πλευρές του ίσες («ισόπλευρο τρίγωνο»)
αρχ.
1) (για αριθμό) τετράγωνος
2) (ρητ.) (για περιόδους) με ίσο μήκος.
επίρρ...
ἰσοπλεύρως (Α)
με ισόπλευρο τρόπο, με τετράγωνο τρόπο.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ἰσ(ο)-* + -πλευρος (< πλευρά), πρβλ. αρτιό-πλευρος, χρυσό-πλευρος].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἰσόπλευρος — with equal sides masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ισόπλευρος — η, ο αυτός που έχει τις πλευρές του ίσες μεταξύ τους: Ισόπλευρο τρίγωνο. – Ισόπλευρο τετράπλευρο …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἰσοπλευρότερον — ἰσόπλευρος with equal sides adverbial comp ἰσόπλευρος with equal sides masc acc comp sg ἰσόπλευρος with equal sides neut nom/voc/acc comp sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἰσοπλεύρω — ἰσόπλευρος with equal sides masc/fem/neut nom/voc/acc dual ἰσόπλευρος with equal sides masc/fem/neut gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἰσοπλεύρως — ἰσόπλευρος with equal sides adverbial ἰσόπλευρος with equal sides masc/fem acc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἰσόπλευρον — ἰσόπλευρος with equal sides masc/fem acc sg ἰσόπλευρος with equal sides neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἰσοπλεύροις — ἰσόπλευρος with equal sides masc/fem/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἰσοπλεύρου — ἰσόπλευρος with equal sides masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἰσοπλεύρους — ἰσόπλευρος with equal sides masc/fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἰσοπλεύρων — ἰσόπλευρος with equal sides masc/fem/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.